بازى هاى رايگان انلاين

Farsi Translated Online Games

 

بازى هاى رايگان انلاين - سم گيم

Guess the Flag Game Online

 

كل امتياز: 0 – امتياز: 0 – رکورد: 0بازى ازنورکورد ازنو

سم گيم / Samegame

تا انجاكه مى توانى، بر روى هر توپ فشار بده و توپهاى همرنگ را در يک گروه قرار بده و امتياز بگير.

Samegame Game History

از: ویکی‌پدیا

SameGame (さめがめ, SameGame?) is a puzzle game originally released under the name Chain Shot! in 1985 by Kuniaki Moribe (Morisuke). It has since been ported to numerous computer platforms. Other names are Bubblet, Jawbreake and Clickomania. 'Same Game' is pronounced as sah-meh-gah-meh in Japanese.

 

بازى هاى جالب و رايگان انلاين در سايتهاي ديگر

 

3500 بازيهاي رايگان فلش