بازى هاى رايگان انلاين

Farsi Translated Online Games

 

بازى هاى رايگان انلاين - charfall یک بازی کوچک و اعتیاد آور

charfall a small and addictive game

 

بازى هاى رايگان انلاين - charfall یک بازی کوچک و اعتیاد آور

این بازی بسیار آسان است : کافی است را انتخاب کنید مانند (آسان یا سخت) و صفات کمی در قطره پایین سقوط خواهد کرد. ذخیره کردن آنها را با فشار دادن chracters صحیح را در صفحه کلید خود را قبل از بازدید از آن به زمین. بعد از هر بار ذخیره کنید ، بازی سخت تر میشود و قطرات سقوط سریع تر خواهد شد.

 

هرفهرو نجات بده

Select your style

Easy

آسان

Easy

سخت

characters
saved

lives left

بازى هاى جالب و رايگان انلاين در سايتهاي ديگر

 

3500 بازيهاي رايگان فلش